עצם הלוז

לכבוד העורך:

הנני מורה לטבע ואני מלמדת את נושא השלד. ברצוני לשאול אתכם שאלה שלא יכולתי למצוא לה תשובה בספרים. במדרש בראשית רבה (כ"ח סימן ג') ישנו מדרש בנושא תחיית המתים - מלוז של שדרה.

 

"...אדריאנוס שחיק עצמות שאל את ר' יהושע בן חנניא, אמר לו: מהיכן הקדוש ברוך הוא מציץ את האדם לעתיד לבוא? אמר לו: מלוז של שדרה. אמר לו: מנין אתה יודע? אמר לה: איתיתה לידי ואנא מודע לך - טחנו ברחים ולא נטחן, שרפו באש ולא נשרף, נתנו במים ולא נמחה, נתנו על הסדן והתחיל מכה עליו בפטיש, נחלק הסדן ונבקע הפטיש ולא חסר כלום."

 

אשמח אם תוכלו לכוון אותי במציאת התשובה.

שאלתי: איזו היא החוליה בגוף האדם אליה חז"ל מתכוונים במילים "לוז של שדרה".

בברכה

רותי הראל

 

הערת העורך:

השאלה הועברה אל פרופ' שמואל קוטק ואל פרופ' אברהם שטיינברג, ותשובותיהם מובאות כאן לתועלת המעיינים.

אולם כדאי לציין גם לדבריו של הגרש"ז אויערבאך זצ"ל, שנאמרו אמנם בנושא אחר, כי ישנם מקומות בהם דברי חז"ל "אינם כ"כ כפשוטם". (הובא: לב אברהם, חלק ב', עמ' י"ז בהערת הגרשז"א לפרק ג' סעיף ב').

 

תשובת פרופ' קוטק:

רוב החוקרים חושבים שמדובר על עצם הזנב הנקרא בלועזית קוקסיס (Coccyx) - בקצה התחתון של עמוד השדרה.

מעטים חושבים שמדובר על חוליית הצוואר הבולטת Cervical 7 Vertebra אך אין הוכחות ברורות מחז"ל שמאמתות גירסאות אלו.

כדאי אולי לציין כי בגמרא מסופר על העיר לוז [העיר המוזכרת בספר שופטים - לא לוז = בית אל המוזכרת בספר בראשית] שתושביה לא היו מתים מעולם כל עוד שהו בעירם, ואם אנשים רצו למות הם היו צריכים לצאת מהעיר ורק אז מלאך המות היה שולט בהם. יש כאן הקבלה של שני מקורות בנושא אלמוות (Immortality) בהם מוזכרת המילה לוז, אם כי שני המקורות הללו לא עוסקים בנושא זהה אלא דומה אסוציאטיבית.

 

תשובת פרופ' שטיינברג:

עצם הלוז מוזכר במספר מדרשים ונהוג לזהות אותה עם עצם העוקץ קוקסיס (Coccyx). אבל האיזכורים לא מתאימים לזיהוי הזה, ולכן מבחינה מדעית לא ידועה הכוונה המדוייקת.