הרב שלמה זלמן אויערבאך

הרב יוסף שלום אלישיב

הרב שמואל הלוי ואזנר

הרב ש"י נסים קרליץ

 

 

 

טיפול בחולה סופני