הורמוני והורמונלי

לכבוד העורך,

חן-חן עבור העברת חוברת דצמבר של אסיא ס"ג-ס"ד. החוברת חשובה ומכובדת, ציינתי זאת ב"הרפואה".

תיקון קטן, ברוח טובה: בעמ' 147 מובאת המלה הורמונלי. המונח הנכון הוא: הורמוני (לפי רוח השפה העברית). לפי החלטת האקדמיה ללשון, כשם שאין אומרים מולקולרי אלא מולקולתי, אין אומרים אנזימטי אלא אנזימי בדיוק כשם שאין אומרים קונסטיטוציונלי אלא קונסטיטוציוני.

 

חג פסח נעים ונינוח!

 

פרופ' י' רותם

עורך ראשי של "הרפואה"

עיתון ההסתדרות הרפואית בישראל