השתלת איברים - שאלות הלכתיות

שואל: נציג השואלים

משיב: הרב שאול ישראלי (זצ"ל), זקן חברי מועצת הרבנות הראשית לישראל

 

1. איברים מתורם חי: האם מותר לאדם לסכן את עצמו על-ידי תרומת רקמה או איבר, כדוגמת מוח-עצמות, כליה, אונת כבד, אונת ריאה?

מהי רמת סיכון מותרת ומהי רמת סיכון אסורה?

האם אדם חייב לתרום מאיבריו לצורך הצלת חיי אדם אחר?

 

2.האם אדם רשאי לתרום רקמה או איבר מגופו תמורת תשלום?

האם מכירת איברים מותרת או אסורה?

 

3.תרומת איברים מן המת: האם אדם רשאי או חייב להסכים בחייו לתרומת אברים לאחר מותו?

האם יש היתר או חובה גם לחתום ולשאת כרטיס תורם?

 

4.מהו מעמדה של משפחת הנפטר לגבי הסכמה או סירוב לתרום איברים?