פרופ' הווארד סידר

המחלקה לביולוגיה מולקולרית

ביה"ס לרפואה של האוניברסיטה העברית והדסה, ירושלים.

היילוד הפגום - פתיחת המושב

בשנים האחרונות נוסף הרבה מאד ידע על הגורמים לפגמים מולדים, כמו גם על האפשרויות לאבחן פגמים כאלו לפני הלידה. הידע מלווה, כמובן, בבעיות ושאלות נוספות המחכות לפתרונות.

פרופ' אשר אורנוי יפתח את הדיון בהצגת רקע מדעי טרטולוגי תוך כדי התמקדות בשאלות אתיות ומוסריות הנגזרות מידע זה. פרופ' אורנוי, פרופ' מן המניין במחלקה לאנטומיה ואמבריולוגיה, מתעסק בתחום האמבריולוגיה והטרטולוגיה. במקביל הוא מנהל את המכון להתפתחות הילד, וחיבר למעלה מ-180 מאמרים בעיתונות המדעית.

הניאונטולוגיה עוסקת בשלבים מתקדמים יותר של חיי העובר והיילוד. פרופ' ארתור איידלמן עומד בראש המחלקה לניאונטולוגיה במרכז הרפואי שערי-צדק מאז הגיע מארצות הברית ב-1978, מכהן כעורך הבין לאומי של ה-"Neonatology of Journal", ובין השנים 1980-1982 כיהן כמנהלו הרפואי של שערי צדק. פרופ' איידלמן יציג את הרקע הניאונטולוגי של הנושא.

את המושב ינעל הרב שמחה קוק שליט"א. הרב קוק מכהן מזה עשרים שנה כרבה הראשי ואב בית הדין של העיר רחובות. שמה הטוב של רבנותה יצא למרחוק, ומאמריו ההלכתיים של הרב מציגים מערכת הלכות רב תחומית הנוגעת לחיי העם בארצו. דרכו המיוחדת של הרב באהבת ישראל, מתאפיינת במציאת המאחד בין כל חלקי העם, חילונים, דתיים וחרדים באהבה ובדרכי נועם.

הרב קוק שליט"א יענה על השאלות הקשות שיוחדו למושב זה.