טיפולים אחרים

 

מה. מותר לעשות בשבת פיזיותרפיה לחולה שאין בו סכנה כדי לחזק את השרירים, גם אם משתמשים בקפיצים או במשקולות 91.

 

מו. שן שנעקרה בזמן שקיימת אפשרות עוד להחזירה לבריאותה, דהיינו סמוך לצאת השבת, מותר להחזירה למקומה ולהחזיקה שם עד שיוכל להגיע לרופא שיניים במוצאי שבת 92.

 

מז. חולה שיש לו דלקת באוזן החיצונה, אסור להכין בשבת פתילה מצמר גפן ולהכניסה לתוך האוזן, אבל אם דוחס את צמר הגפן כמות שהוא לתוך האוזן, מותר 93. אם לחולה כאבים באוזן שבגללם נחלש כל גופו ויש פתילות מוכנות מבעוד יום, מותר לטבול את הפתילה בתרופה ולהכניסה לתוך האוזן.

 

מח. מותר לקבע שבר, או עצם שנפרקה, על ידי סד ("קרש") מאולתר ותחבושת, לפני שמעבירים את החולה לבית החולים.

 

מט. גבס הגורם לכאבים חזקים או כחלון או שינוי צבע אחר בגפה - יש לקחת את החולה לבית החולים, אפילו על ידי חילול שבת דאורייתא, כי הוא נחשב כחולה עם סכנת אבר שיכולה להגיע לסכנת כל גופו.

 

 

91. הגרש"ז אויערבאך זצ"ל, לעיל חאו"ח סי' שכח ס"ק ה.

92. הגרש"ז אויערבאך זצ"ל, לעיל חאו"ח סי' שמ ס"ק ב. שו"ת ציץ אליעזר ח"כ סי' מז.

93. שמירת שבת כהלכתה פרק ל"ד סע' ט.