חולה מבולבל

 

נ. חולה העלול ליפול ממיטתו, מותר להרכיב בשבת מעקה בצדי המיטה כדי למנוע נפילתו 94.

 

נא. חולה מבולבל התולש את צינור העירוי או את הזונדה דרכם הוא מקבל אוכל או טיפול, מותר לקשור את ידיו למיטה בשבת בקשר כפול. ומותר לנהוג כך גם בחולה שאין בו סכנה כי אין הקשר עומד להתקיים. וכן מותר לפתוח את הקשר כשיש צורך לטפל בחולה 95.

 

 

94. שמעתי ממו"ר הגרי"י נויבירט שליט"א.

95. שמעתי ממו"ר הגרי"י נויבירט שליט"א.