תשלום בעבור טיפול בשבת

 

קנ. רופא או בית החולים שטיפלו בחולה בשבת, מותר לשלם להם אחרי צאת השבת. ואם הם דורשים את התשלום לאלתר בשבת, רצוי לתת משכון. אין לו משכון או שהם אינם מסכימים לקבל משכון, מותר לשלם להם במזומנים, אבל אל לו לקבל בשבת את עודף הכסף מידם, וודאי שאסור לו לבקש קבלה על התשלום 241.

 

 

241. שמירת שבת כהלכתה פרק מ סע' יב.