מחיצה

 

יד. מותר לפתוח בשבת מחיצה מתקפלת ולהעמידה מסביב למיטת החולה, אם כדי לשמור מנוחתו של החולה ואם לצורך בדיקה וטיפול בחדר שנמצאים בו חולים נוספים. וכן במחיצה מגוללת או קשורה לקיר, מותר לפותחה בשבת 46.

 

46. שם פרק מ סע' מב.