בדיקת החולה

 

כא. בתום הבדיקה מותר לשטוף מכשירים כמו ברונכוסקופ או אנדוסקופים למיניהם, כדי שלא ייקרש בתוכם דם ועלולים עקב כך לצאת מכלל פעולה. אם אפשר, יבקש מגוי לעשות זאת.

 

כב. מותר לערוך בדיקת א.ק.ג. לכל חולה שיש בו אפילו ספק סכנה, ועדיף להשתמש במכשיר ממוחשב. אם אפשר, יבקש מגוי לעשות זאת או ידליק את המכשיר בשינוי. ומותר להשתמש במשחה כפי שעושה ביום חול (לצורך הולכה תשמלית טובה) 56.

            כמו כן מותר לצנתר בשבת חולה שיש בו חשש סכנה אם המקרה דחוף ולא ניתן לדחות את הבדיקה למוצאי שבת.

                       

כג. מותר לבצע צילומי רנטגן, סי.טי (.C.T) ו-.I.M.R וכן מיפויים למיניהם בחולה שיש לגביו אפילו רק חשש סכנה, כדי לאבחן, לוודא או לשלול אבחנה משוערת, או כדי לטפל בו (כגון לנקז מורסה פנימית). כשצריכים להסתכל בצילומים באמצעות תיבת-אור, ישתדל להדליק את המסך על ידי גוי או בשינוי (עם גב אצבע או גב יד) אך אין לכבותו בתום הבדיקה.

 

כד. כמו כן מותר לבצע, לחולה שיש בו סכנה או חשש סכנה, בדיקת אולטרה סאונד או בדיקת זרימת הדם בעורקי או ורידי הגוף תוך כדי הסתכלות במצג, ומותר גם לצלם את הממצאים, תוך כדי הבדיקה, לצורך מעקב על החולה. ומותר להשתמש במשחה כפי שעושה ביום חול (לצורך הולכה חשמלית טובה) 57.

 

כה. מותר להשתמש במיקרוסקופ כדי להתבונן בדגימת שתן, משטת דם, ליחה או נוזל אחר - כשמדובר בחולה שיש בו אפילו חשש סכנה - כדי שיוכל לזהות את סוג התאים, חיידקים וכו'. את המיקרוסקופ ידליק בשינוי (בגב ידו או בגב אצבעו) ואם צריך להקטין או להגדיל כמות האור, יעשה זאת דוקא על ידי הרחקה או קירוב של הקונדנסטור המשמש להעברה וריכוז של האור, ומבלי לשנות את עוצמתו מבחינה חשמלית. הכנת הדוגמה על ידי העברת הזכוכית מעל אש, קיבוע הדוגמה על ידי נוזל מיוחד וצביעתה, כולם מותרים כשמדובר בחולה שיש בו סכנה או ספק סכנה, אך אם ניתן, יבקש מגוי לעשות את כל פעולות ההכנה הנ"ל.

 

כו. אין לערוך בדיקות בשבת - כגון א.ק.ג. או צילום - אך ורק לצרכים שגרתיים או משום בעיה משפטית, אלא יחכה עד צאת השבת. מאידך, בכל ספק שהחולה עשוי להצטרך לבדיקות הנ"ל, אפילו משום ספק סכנה, חייבים לבצען גם בשבת.

 

 

56. שמעתי ממו"ר הגרי"י נויבירט שליט"א ולא כפי שכתוב בשמירת שבת כהלכתה פרק מ סע' לא.

57. שמעתי ממו"ר הגרי"י נויבירט שליט"א ולא כפי שכתוב בשמירת שבת כהלכתה פרק מ סע' לא.