נז. מגפות

 

כי בפעם הזאת אני שלח את כל מגפתי אל לבך ובעבדיך ובעמך בעבור תדע כי אין כמני בכל הארץ [שמות ט יד]

 

פרשנות המקרא

 

רשב"ם: 'מגפתי' - מיני חבלות והכאות אש וברד ואבני אלגביש וגפרית ושלג וקיטור.

 

מקומות נוספים במקרא שבהם מוזכרות מגפות:

במדבר יז-יג,טו, שם יד-לז, שם יז-יד, שם כה-ט (פר' קרח), במדבר כה-ח,יח, שם כו-א (פר' פנחס), במדבר לא-טז (פר' מטות)

 

ראה לעיל סימן נג, על מגפות במקרא ובחז"ל, ועל היחס אליהן.