חלק אורח חיים

 

הלכות נטילת ידים שחרית

 

סימן ד  דיני נטילת ידים

 

סעיף יט  (א) המקיז דם מהכתפים, ולא נטל ידיו, מפחד ז' ימים. המגלח, ולא נטל ידיו, מפחד ג' ימים. הנוטל צפרניו, ולא נטל ידיו, מפחד יום אחד ואינו יודע ממה מפחד.

 

נשמת אברהם

 

                (א) המקיז דם. כתבתי בנשמת אברהם [1] בשם הגרש"ז אויערבאך זצ"ל שאין צורך ליטול ידים אחרי הוצאת דם לבדיקות. ונשאל הגאון זצ"ל אם מי שתורם דם צריך ליטול ידיו? וכתב הגאון זצ"ל: אפשר שגם זה שאינו עושה עבור רפואתו רק עוסק לרפואת אחרים שהיא מצוה ולא ידע דבר רע, עכ"ל.

 

 

[1] כרך א חאו"ח כאן ס"ק ד (עמ' ג).