סימן תקנח  במוצאי תשעה באב אין אוכלין בשר

 

סעיף א  בתשעה באב לעת ערב הציתו אש בהיכל ונשרף עד שקיעת החמה ביום עשירי, ומפני כך מנהג כשר שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין בליל עשירי ויום עשירי. הגה ויש מחמירין עד (א) חצות היום ולא יותר. אם חל תשעה באב בשבת ונדחה ליום א', מותר לאכול בשר ויין יום ב', אבל בלילה אסור מפני אבילות של יום.

 

נשמת אברהם

 

                  (א) חצות. ויולדת אף שמתענה אחר ז' מותרת בליל י' בבשר ויין, ומכ"ש בט"ב שנדחה ומתענה, שמותרת בלילה בבשר ויין[1].

 

 

[1] שע"ת ס"ק ב.