סימן תקצא  סדר תפלת מוסף ביחיד

 

סעיף ח  (א) לא יתפלל ביחיד תפלת מוסף בראש השנה עד אחר ג' שעות היום.

 

נשמת אברהם

 

              (א) לא יתפלל. עיין מ"ב ס"ק יג-טו.