הלכות אבלות

 

סימן שדמ  חיוב ההספד וגודל שכרו וכיצד ועל מי מספידין

 

סעיף ח  (א) המחותך והמסורס והנפלים, ובן ח', וכן בן ט' מת, והעובד כוכבים והעבדים, אין מתעסקין להספד וללוות.

 

נשמת אברהם

 

                    (א) המחותך והמסורס. כותב הט"ז [1] בשם הנמוקי יוסף: המחותך פירוש שהוציאוהו חתוך מן הבטן, מסורס שיצא הפוך.

 

[1] ס"ק ג.