סימן שפב איסור נעילת הסנדל לאבל

 

סעיף ב  (א) חיה מותרת לנעול כל ל' יום, מפני שהצנה קשה לה.

 

נשמת אברהם

 

                    (א) חיה. וה"ה חולה ומי שיש לו מכה ברגלו [1] כי הצנה קשה להם [2].

 

 

 

[1] ש"ך ס"ק ג.

[2] או"ח סי' תריד במ"ב ס"ק י.