• אבן העזר סימן ע"א (עידכון)

  • סימן עא  שחייב לזון בניו ובנותיו כשהם קטנים

     

    סעיף ג  מי שנשתטה, מפרנסים מנכסיו בניו ובנותיו, אפילו הן יתרין על שש, עד שיגדלו.

     

     


  • אבן העזר סימן ע"א (עידכון)