פרשת בראשית

 

 

 

נושאים שנידונים בפרשה זו:

 

פריה ורביה

היחס היהודי לחידושים מדעיים

אף

תורת המוסר היהודי

שינה

שיבוט אדם

עצמות וצלעות

הכשת נחשים

הריון

לידה

יד

ימיניות

אנדרוגינוס

שבת

קביעת רגע המוות

הורים

אזן ושמיעה

ראש [=גולגולת]

עקב

עור

 

עניינים כלליים

 

·      הפרשה כתובה ב- 241 שורות בספר תורה

·      יש בה 22 פרשות 10 פתוחות ו- 12 סתומות

·      יש בה 146 פסוקים, 1931 מילים, 7235 אותיות

 

·        מוני המצוות מנו בפרשה זו מצות עשה אחת: מצות פריה ורביה [רמב"ם עשין רי"ב; סמ"ג עשין מ"ט; חינוך מ' א'; סמ"ק סי' רפ"ד; טור אבהע"ז סי' א'].