פרשת נח

 

נושאים שנידונים בפרשה זו:

 

קביעת רגע המוות

רגל

דם

אבוד עצמו לדעת

הפלה

שכרות

עקרות ופוריות

יד

פריה ורביה

ריח

צער בעלי חיים

מיניות

אלם

 

עניינים כלליים

 

·     הפרשה כתובה ב- 230 שורות בספר תורה

·     יש בה 18 פרשות   5 פתוחות ו- 13 סתומות

·     יש בה 153 פסוקים, 1861 מילים, 6907 אותיות

 

·     מוני המצוות לא מנו מצווה כלשהי מתרי"ג מצוות בפרשה זו.

 

* # *