פרשת לך-לך

 

נושאים הנידונים בפרשה זו:

 

הפריה חוץ-גופית

מילה

הגבלות במסירת מידע לחולה

נגעים/שחין

עקרות ופוריות

תרדמה ושינה

 

עניינים כלליים

 

·                    הפרשה כתובה ב- 212 שורות בספר תורה

·                    יש בה 7 פרשות   3 פתוחות ו- 4 סתומות

·                    יש בה 126 פסוקים, 1686 מילים, 6336 אותיות

 

 ·                 מוני המצוות מנו בפרשה זו מצות עשה אחת: מצות מילה [רמב"ם עשין רט"ו; סמ"ג עשין כ"ח; חינוך מ' ב; סמ"ק קנ"ז; טור יו"ד ר"ס].