פרשת וירא

 

נושאים שנידונים בפרשה זו:

 

בקור חולים

זקן

הגבלות בגילוי מידע לחולה

חלום

רחם

הנקה 

רגל

נדה וזבה

משכב זכור

עיוורון

שכרות

מילה

עין

 

עניינים כלליים

 

·     הפרשה כתובה ב- 252 שורות בספר תורה

·     יש בה 6 פרשות   4 פתוחות ו- 2 סתומות

·     יש בה 147 פסוקים, 2085 מילים, 7862 אותיות

 

·     מוני המצוות לא מנו מצווה כלשהי מתרי"ג מצוות בפרשה זו.