פרשת חיי שרה

 

 

נושאים שנידונים בפרשה זו:

 

בתולה ובתולים

נוטה למות

זקן

יד

קידושין

אף

הנקה ומינקת

 

עניינים כלליים

 

·     יש בה 4 פרשות   3 פתוחות ו- 1 סתומה

·     יש בה 105 פסוקים, 1402 מילים, 5314 אותיות

 

·     מוני המצוות לא מנו מצווה כלשהי מתרי"ג מצוות בפרשה זו.