פרשת תולדות

 

 

נושאים שנידונים בפרשה זו:

 

תאומים

שיער

ריח

אבלות ואוננות

עקרות ופוריות

רחם

לידה

צער בעלי חיים

זקן

עין וראיה

 

עניינים כלליים

 

 

        ·     הפרשה כתובה ב- 172 שורות בספר תורה

        ·     יש בה 4 פרשות   2 פתוחות ו- 2 סתומות

        ·     יש בה 106 פסוקים, 1432 מילים, 5426 אותיות

 

        ·     מוני המצוות לא מנו מצווה כלשהי מתרי"ג מצוות בפרשה זו.