פרשת ויצא

 

 

 

נושאים הנידונים בפרשה זו:

 

תורשה

חלום

שינה

רגל

עין

רחם

עקרות ופוריות

הפריה חוץ-גופית

נדה וזבה

טרפה