פרשת וישלח

 

 

נושאים הנידונים בפרשה זו:

 

צולע/קטע

גיד הנשה

קדימויות והעדפות

זונה וזנות

מיניות

מילה

כאב

אזן

הנקה ומינקת

פריה ורביה

לידה / יולדת/מילדת

נוטה למות

זקן

 

עניינים כלליים

  

        ·     הפרשה כתובה ב- 238 שורות בספר תורה

        ·     יש בה 9 פרשות   6 פתוחות ו- 3 סתומות

        ·     יש בה 153 פסוקים, 1976 מילים, 7458 אותיות

 

מוני המצוות מנו בפרשה זו מצות לא-תעשה אחת: איסור אכילת גיד הנשה [רמב"ם, לאווין קפ"ג; סמ"ג, לאווין קל"ט; חינוך, מ' ג'; סמ"ק ר"ג; טור יו"ד סי' ק']