פרשת וישב

 

 

נושאים הנידונים בפרשה זו:

 

זרע והשחתת זרע

ראש

חלום

אבלות

סריס

זונה

הריון

תאומים

רחם

לידה ומיילדת

 

 

עניינים כלליים

 

 

        ·     הפרשה כתובה ב- 190 שורות בספר תורה

        ·     יש בה 4 פרשות   3 פתוחות ו- 1 סתומה

        ·     יש בה 112 פסוקים, 1558 מילים, 5972 אותיות

 

        ·     מוני המצוות לא מנו מצווה כלשהי מתרי"ג מצוות בפרשה זו.