פרשת מקץ

 

 

 

נושאים שנידונים בפרשה זו:

 

חלום

שינה

יד

מיניות

שכרות

 

עניינים כלליים

 

·     הפרשה כתובה ב- 254 שורות בספר תורה

·     כל הפרשה היא פרשה פתוחה אחת

·     יש בה 146 פסוקים, 2022 מילים, 7914 אותיות

·     מוני המצוות לא מנו מצווה כלשהי מתרי"ג מצוות בפרשה זו.