פרשת ויגש

 

 

נושאים הנידונים בפרשה זו:

 

לב

זקן

קטן

הורים

 

עניינים כלליים

 

 

·        הפרשה כתובה ב- 178 שורות בספר תורה

·        יש בה 3 פרשות   כולן סתומות

·        יש בה 106 פסוקים, 1480 מילים, 5680 אותיות

 

·        מוני המצוות לא מנו מצווה כלשהי מתרי"ג מצוות בפרשה זו.