פרשת ויחי

 

 

נושאים הנידונים בפרשה זו:

 

חולה 

אונות אין-אונות

שדיים

רופא

חניטה

נוטה למות

עין/ראיה

רחם

הורים

אבלות

הגבלות במסירת מידע לחולה

 

 

עניינים כלליים

 

·     הפרשה כתובה ב- 149 שורות בספר תורה

·     יש בה 12 פרשות   5 פתוחות ו- 7 סתומות (הפרשה כולה מתחילה כסתומה)

·     יש בה 85 פסוקים, 1158 מילים, 4448 אותיות

 

·     מוני המצוות לא מנו מצווה כלשהי מתרי"ג מצוות בפרשה זו.