פרשת שמות

 

 

נושאים הנידונים בפרשה זו:

 

מיילדות

מניעת הריון

פגים

כאב ויסורים

גמגום

אלם

חרש

לידה

הריון

מינקת והנקה

יד

צרעת

דם

עיוור

מילה

דבר

 

עניינים כלליים

 

·     הפרשה כתובה ב- 215 שורות בספר תורה

·     יש בה 7 פרשות   6 פתוחות ו- 1 סתומה

·     יש בה 124 פסוקים, 1763 מילים, 6762 אותיות

 

·     מוני המצוות לא מנו מצווה כלשהיא מתרי"ג מצוות בפרשה זו.