פרשת וארא

 

 

נושאים הנידונים בפרשה זו:

 

דבר

שחין

מגפות

דם

 

עניינים כלליים

 

 

        ·          הפרשה כתובה ב- 221 שורות בספר תורה

        ·          יש בה 16 פרשות   8 פתוחות ו- 8 סתומות

        ·          יש בה 121 פסוקים, 1748 מילים, 6701 אותיות

 

        ·          מוני המצוות לא מנו מצווה כלשהי מתרי"ג מצוות בפרשה זו.