פרשת תרומה

 

עניינים כלליים

 

 

        ·     יש בה 9 פרשות   3 פתוחות ו- 6 סתומות

        ·     יש בה 96 פסוקים, 1145 מילים, 4692 אותיות

 

        ·     מוני המצוות מנו 3 מצוות מתרי"ג מצוות בפרשה זו: שתי מצוות עשה ואחת מצות לא-תעשה.

מצוות עשה: מצות בנין בית הבחירה [רמב"ם עשין כ'; סמ"ג עשין קס"ג; חינוך מ' צ"ה]; מצות סידור לחם הפנים והלבונה [רמב"ם עשין כ"ז; סמ"ג עשין קצ"ו; חינוך מ' צ"ז].

מצוות לא-תעשה: שלא להוציא בדי הארון ממנו [רמב"ם לאווין פ"ו; סמ"ג לאווין רצ"ו; חינוך מ' צ"ו].

 

אין עניינים רפואיים בפרשה זו