פרשת ויקהל

 

 

נושאים שנידונים בפרשה זו:

 

שבת

רחם

 

עניינים כלליים

 

·     הפרשה כתובה ב- 211 שורות בספר תורה

·     יש בה 13 פרשות   7 פתוחות ו- 6 סתומות

·     יש בה 122 פסוקים, 1558 מילים, 6181 אותיות

 

·     מוני המצוות מנו בפרשה זו מצות לא-תעשה אחת מתרי"ג מצוות: שלא יעשו בית דין משפט מוות בשבת [רמב"ם, לאווין שכ"ב; סמ"ג, ס"ז; חינוך, מ' קי"ד].