פרשת פקודי

 

 

נושאים שנידונים בפרשה זו:

 

יד

רגל

 

 

עניינים כלליים

 

 

·     הפרשה כתובה ב- 158 שורות בספר תורה

·     יש בה 20 פרשות   6 פתוחות ו- 14 סתומות

·     יש בה 92 פסוקים, 1182 מילים, 4432 אותיות

 

·     מוני המצוות לא מנו מצווה כלשהי מתרי"ג מצוות בפרשה זו.