פרשת במדבר

 

 

נושאים הנידונים בפרשה זו:

 

פדיון בכור

רחם

 

עניינים כלליים

 

·     הפרשה כתובה ב- 252 שורות בספר תורה

·     יש בה 30 פרשות   23 פתוחות ו- 7 סתומות

·     יש בה 159 פסוקים, 1823 מילים, 7393 אותיות

 

·     מוני המצוות לא מנו מצווה כלשהי מתרי"ג מצוות בפרשה זו.