פרשת חוקת

 

 

נושאים הנידונים בפרשה זו:

 

דם

אצבע

עור

עצמות

אבלות
הכשת נחשים

 

עניינים כלליים

 

·     הפרשה כתובה ב- 160 שורות בספר תורה

·     יש בה 10 פרשות - 6 פתוחות ו- 4 סתומות

·     יש בה 87 פסוקים, 1245 מילים, 4670 אותיות

 

·     מוני המצוות מנו 3 מצוות מתרי"ג מצוות בפרשה זו, כולן מצוות עשה:

 

פרה אדומה [רמב"ם, עשין קיג; סמ"ג, עשין רלב; חינוך, מ' שצז]; טומאת מת [רמב"ם, עשין קז; סמ"ג, עשין רלא; חינוך, מ' שצח]; מי נידה שמטמאים אדם טהור ומטהרים אדם טמא מטומאת מת [רמב"ם, עשין קח; סמ"ג, עשין רלג; חינוך, מ' שצט].