פרשת בלק

 

 

נושאים הנידונים בפרשה זו:

 

רגל

עין

עצם

זנות
מגיפה

 

עניינים כלליים

 

·     הפרשה כתובה ב- 178 שורות בספר תורה

·     יש בה 2 פרשות: 1 פתוחה ו- 1 סתומה

·     יש בה 104 פסוקים, 1455 מילים, 5357 אותיות

 

·     מוני המצוות לא מנו מצווה כלשהי מתרי"ג מצוות בפרשה זו.