פרשת מטות

 

 

נושאים הנידונים בפרשה זו:

 

שבועות הרופאים

כשרות

 

עניינים כלליים

 

·     הפרשה כתובה ב- 190 שורות בספר תורה

·     יש בה 9 פרשות - 4 פתוחות ו- 5 סתומות

·     יש בה 112 פסוקים, 1484 מילים, 5652 אותיות

 

·     מוני המצוות מנו 2 מצוות מתרי"ג מצוות בפרשה זו: 1 מצות עשה ו- 1 מצות לא-תעשה.

 

מצות עשה: הפרת נדרים [רמב"ם, עשין צה; סמ"ג, עשין קכה; חינוך, מ' תו; סמ"ק, סי' פא; טור, יו"ד סי' רכח-רלד].

מצות לא תעשה: לא נחל דברינו בנדרים [רמב"ם, לאווין קנז; סמ"ג, לאווין רמב; חינוך, מ' תז; סמ"ק, סי' פא; טור, יו"ד סי' רד].