פרשת האזינו

 

 

נושאים הנידונים בפרשה זו:

 

רפואה

 

עניינים כלליים

 

·     הפרשה כתובה ב- 92 שורות בספר תורה

·     יש בה 3 פרשות, כולן פתוחות

·     יש בה 52 פסוקים, 614 מילים, 2326 אותיות

 

·     הרמב"ם מנה מצות עשה אחת (מצות יין נסך), בעוד שהחינוך לא מנה שום מצוות בפרשה זו.