פרשת ברכה

 

 

נושאים הנידונים בפרשה זו:

 

אבלות

 

עניינים כלליים

 

·     יש בה 10 פרשות - 2 פתוחות ו- 8 סתומות

·     יש בה 41 פסוקים, 512 מילים, 1069 אותיות

 

מוני המצוות לא מנו מצווה כלשהי מתרי"ג מצוות בפרשה זו.