מבוא

                                                               הרב מרדכי הלפרין

בתחילת חורף תשס"ח יצאה לאור המהדורה המורחבת של אסופת המאמרים על קביעת רגע המוות.

"נושא קביעת המוות הינו אחד הנושאים המורכבים, הרגישים והטעונים ביותר בסוגיות חובקות משפט, מוסר והלכה...

ההלכה, כתורת חיים, איננה מתחמקת מדיון והכרעות קשות בסוגיות של חיים ומוות. אך הן נעשות תוך עיון, שיקול דעת וידע נרחב, על פי כללי הפסיקה המסורים מדור לדור...

סוגיית קביעת המוות עדיין נתונה במחלוקת בין גדולי עולם ואין בכוחנו להכריע. אמונים לדרכה של אסיא, מובאים במהדורה זו מאמרים מגוונים שנכתבו בתקופות שונות, המציגים קשת רחבה של דעות בסוגיות ניתוחי לב וקביעת מוות.

... התורה מונחת לפני הלומדים בלא צנזורה, להגדיל תורה ולהאדיר".

                                                    (מתוך פתח דבר לאסופת המאמרים)

הספר קביעת רגע המוות על מגוון השיטות המובאות בו היה לנגד עיניהם של פוסקים רבים. חודשים ספורים לאחר צאת הספר לאור התקבל בכנסת חוק מיוחד בנושא – חוק מוות מוחי-נשימתי, התשס"ח-2008. מידע בעל חשיבות על דיונים שקיימו גדולי הפוסקים לפני קבלת החוק ומייד לאחריו – מובא בחוברת השלמה זו לעיונם של הלומדים.

חלק נוסף בחוברת השלמה זו עוסק בבירורים הנוגעים להחלטת מועצת הרבנות הראשית משנת תשמ"ז. ועדת ההלכה של הסתדרות הרבנים בארה"ב
RCA)), כתבה מכתב מפורט לראשל"צ הגר"מ אליהו שליט"א, מי שהיה הרב הראשי לישראל בעת קבלת החלטת הרה"ר בשנת תשמ"ז. המכתב כלל שאלות הבהרה רבות על אותה החלטה של מועצת הרה"ר. הגר"מ אליהו העביר אלי את המכתב עם בקשה שאשיב תשובה מפורטת ישירות לשואלים. בהמשך קיבלנו שאלות הבהרה נוספות. השאלות והתשובות מובאות כאן לראשונה במלואן למען הלומדים. ואני תפילה שלא תארע תקלה על ידי, ולא אכשל בדבר הלכה וישמחו בי חברי.