הרב שלמה אבינר        

זריקת אפידורל בלידה – שו"ת

 

שאלה:

האם מותר ורצוי על פי ההלכה להשתמש בזריקת ההרדמה שנקראת אפידורל על מנת להקל על צירי הלידה?

אבקש להתייחס לכמה עובדות הנובעות משימוש בהרדמה אפידורלית בלידה[1]:

א.       סיכון (קטן מאוד) לפגיעה באם מהזריקה.

ב.       עליה מסויימת בסיכויים לצורך בניתוח קיסרי.

ג.        הארכה מסויימת במשך הלידה, המעכבת את יציאת הוולד לעולם (זהו זמן שיש לו חשיבות על פי תורת הקבלה בחייו של העובר!).

ד.       עליה מסויימת בסיכוי לצורך בלידת מלקחיים או ואקום.

ה.       עליה מסויימת בסיכוי שיהיה צורך לזרז את הלידה.

אמנם סך הסיבוכים נדיר ביותר, ונע סביב לידה אחת עם סיבוך לכל  4000-5000 זריקות אפידורל שבוצעו בלידה, כאשר רוב הסיבוכים הם קלים והפיכים.

תשובה:

קודם כל, אישה אינה חייבת להשתמש בזריקת אפידורל בלידה. בכל הדורות הנשים ילדו בהצלחה בלי הרדמה והתגברו על הכאב, ובשעת הצורך קיימים משככי כאבים אחרים, אמנם פחות יעילים; אך זהו חשבונה של היולדת.

מצד שני אי אפשר לאסור את השימוש בזריקה זו מחשש לסיבוכים, כיון שהם נדירים. בכל טיפול רפואי מסוג זה יתכנו טעויות וסיבוכים, אך גם בלידה כואבת יש בעיות נגדיות. נוסף על כך – סיכון של אחד לארבעת אלפים נחשב זניח, וכאשר מדובר בצורך חשוב כגון מניעת כאב עז[2], אין להתחשב בו מבחינה הלכתית.

זאת ועוד, אי אפשר לגבב יחד את כל הסיבוכים כאילו הם מסוג אחד. הסיכון לפגיעה באם בעקבות תקלה בהזרקה הוא נדיר ביותר; ניתוח קיסרי אינו רצוי, אך סוף סוף גם אינו אסון, וכן גם שימוש בוואקום ובמלקחיים בלידה, ובס"ה כל הסיבוכים האלו נדירים ביותר.

בענין העליה בסיכוי שיהיה צורך בזירוז הלידה: יש המפקפקים באמינותם של המחקרים המצביעים על סכנה בזירוז, ולדעתם אין שום בעיה רפואית בזירוז הלידה. כמובן אין לעשות זירוז בלי סיבה, כדברי הגר"מ פיינשטיין[3] שאין להתערב ללא צורך בתהליך הלידה, שבהיותו טבעי, הינו נחשב למוגן מבחינה הלכתית. אך אם יש צורך אמיתי בזירוז, אין בו בעיה.

באשר לעצם הארכת הלידה: מה בכך? אין בזה שום נזק על פי חכמת  הקבלה.

לכן זהו חשבונה האישי של האישה אם היא רוצה ללדת עם זריקת אפידורל או לא, ואין להפחידה בחששות שווא.

וד' יזכה את כל נשות ישראל בפרי בטן, ילדים וילדות בריאים וטובים, בלידות קלות ובריאות.

מקור: אסיא עט-פ, עמ' 113-114 (2007)1.    ראה מאמרם של הרב יואל וד"ר חנה קטן, אלחוש אפידורלי בלידה מבט רפואי והלכתי, אסיא ס"ה-ס"ו (י"ז, א-ב) תשנ"ט עמ' 72-82, לעיל עמ' 382-392.[בשנת תשס"ב התפרסם מאמר מעודכן ומקיף בנושא הסיכונים ותופעות הלוואי של הרדמה אפידורלית בלידה ע"י E. Liberman, בכתב העת האמריקאי המרכזי לענייני גינקולוגיה:Am J Obs Gyn, may 2002, 186:s31-68.]                                                             -- העורך.

2.    ראה מור וקציעה על או"ח, שכח (הובא במלואו בציץ אליעזר חלק ד' סי' יג עמ' סח, בהערה). ובשערים המצוינים בהלכה על קיצוש"ע, סי' קצ, ס"ק ד, ואכמ"ל. וראה עוד מש"כ הגר"א נבנצל בספר אסיא ד עמ' 260-262, ואף שקיצר בדבריו סמך על מה שכתב בספרו ביצחק יקרא סי' נז.                                                                                    -- העורך.

3.   אגרות משה יו"ד ח"ב סי' עד; או"ח ח"ד סי' קה אות ו.