הרב מרדכי הלפרין

האם לחסן את הבנות נגד וירוס הפפילומה?*

 

לאחר חשיבה של מספר שנים, הגעתי למסקנה כי ראוי לכל משפחה להתחסן כנגד וירוס הפפילומה משלוש סיבות:

א. אי חיסון של חלק מהאוכלוסיה שבאמת לא זקוקה לחיסון, עלול למנוע חיסון גם מהשוליים של אוכלוסיה זו, שכן זקוקים לחיסון, מפני הבושה.

במצב כזה, חיסון כללי ימנע את הבושה של הזקוקות, ויימנעו מחלות ותמותה בישראל.

עיקרון זה מובא במשנה (סוטה ח, ה) בדברי ר' יוסי הגלילי שהחזרה מעורכי המלחמה של מי שנטע כרם ולא חללו, בנה בית ולא חנכו וארס אשה ולא לקחה – נועדה אך ורק כדי למנוע בושה מן הירא ורך הלבב (שירא מעבירות שבידו) וכדי לאפשר לו לחזור בלא שיתבייש.

ב. בנוסף, החשיפה לוירוס הפפילומה יכולה להתרחש גם בקרב משפחות מדקדקות במצוות, עקב פגיעה מינית שיכולה להתרחש ואף מתרחשת בפועל בכל המגזרים, כולל השמורים ביותר.

ג. נאמנים עלינו דברי חז"ל שאין אפוטרופוס לעריות, כלומר אין בטחון אמיתי בשום מצב.

ד. שיגרה של מתן החיסון לכל, איננה גורם לשיח מיותר בנושא הרגיש.

 

 

                                                                       מקור: אסיא קיג-קיד (2019).

 *    הערת עורך (תשע"ט) לדיון בעמ' 352-351 לעיל.