תקנון אתר

1. הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון , כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים

2. חנות הספרים של מכון שלזינגר (להלן "המכון") משמשת לרכישת מוצרים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל, באמצעות השתתפות במכירות רגילות.

3. א. תנאי מוקדם לביצוע הרכישה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה.

ב. ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א -1981

יודגש: כל עוד ההזמנה לא נשלחה וטרם חוייבה ניתן לבטלה ללא חיוב.

במקרה שההזמנה כבר חוייבה וטרם נשלחה, תיגבה עמלת דמי ביטול עסקה כחוק בסך 5%.

במקרה שההזמנה כבר נשלחה ללקוח, ניתן להחזיר הספרים כשהם במצב תקין וללא כל פגם, ובאריזתם המקורית, בתוך 14 יום ובניכוי עלות דמי המשלוח ודמי טיפול (כמופיע בחוק וכפוף לתכולתו). 

במידה וחלה טעות שלנו ההחלפה תבוצע ללא חיוב נוסף. 

4. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך בחנות זאת, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין החנות, לכל דבר ועניין.

5. גלישה בחנות ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון, לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה , הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש בחנות.

מכירות – חלק כללי

המוצרים המוצעים למכירה: 

פרטים מלאים לכל מוצר ניתן לראות ע"י הקשה על שורת המוצר בדף המכירה כפי שיופיע בחנות.

שיטות המכירה בחנות:

רגילה

במכירה רגילה מוצעים למכירה כמות מוגבלת של מוצרים במחיר קבוע מראש.

הליך המכירה יתבצע בתנאים כדלקמן:

1. החנות מציגה רשימת מוצרים לרבות כל הפרטים אודות המוצר או השירות המוצע למכירה ואת המחיר כפי שנקבע מראש, המכירה הינה עד גמר המלאי.

2. במכירה רגילה רשאי כל משתתף לבחור ולמסור את פרטי כרטיס האשראי.

3. השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העסקה בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של המשתתף תוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה.

אופן ההשתתפות במכירות

1. לאחר השלמת הליך ההרשמה יבחר כל משתתף שם משתמש וסיסמא , לאחר בחירת שם

משתמש וסיסמא, יש להקליד פרטים בסיסיים כפי שיופיעו בדף ההרשמה כגון: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מס’ טלפון.

2. הקשת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה, לאחר מילוי כל הפרטים הופך המשתתף ל"מבצע פעולה".

לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדוייק.

3. מיד לאחר ביצוע ההזמנה תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי דרך אמצעי הסליקה המאובטח (טרנזילה) ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה ללקוח לפיה העיסקה אושרה. 

4. לאחר אישור העיסקה, המכירה תירשם במחשבי המכון וניתן יהיה לראות את פרטי העיסקה בקישור “כרטיס לקוח” במכון, תוך 24 שעות.

5. הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העיסקה במחשבי המכון יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

6. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים

ואזרחיים.

7. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה

ולפיה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של המכון

לצורך הסדרת אישור העסקה עם חברות האשראי .

לא פעל מבצע הפעולה להסדרת אישור העסקה תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העסקה ע"י חברות האשראי, יראו המכון ו/או הספקים את העסקה כמבוטלת .

8. לפרטים נוספים ובירורים, ניתן לפנות ישירות אל מכון שלזינגר בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני כפי שיופיעו באתר. אמצעות תשלום נוסף ינתן ב- העברה בנקאית או בהעברת צ'ק למכון. 

ביטולים

החנות תהא רשאית לבטל עיסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:

1. נפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר .

2. הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צויינה בדף ההרשמה.

3. אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה, רשאי המכון ו/או הספק לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך.

הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב, במייל, או בטלפון.

החנות ו/או הספק לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי, לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי .

אספקת המוצרים

1. המכון לפי העניין ידאג לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר, לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם צויין מפורשות אחרת.

2. המכון יפעל כדי לספק את המוצר ו/או השירות בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי .

המכון לא יהיה אחראי לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:

2.1 כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חירום

ונזקי טבע.

2.2 שביתה אצל ספקים של שרותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.

2.3 כל סיבה שאינן בשליטת המכון.

3. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק ימי

עסקים קרי, יום א-ה לא כולל שישי שבת, ערבי חג וימי חג ולא כולל יום ההזמנה עצמו..

אנו במכון שלזינגר משתדלים לבצע משלוח בהקדם האפשרי. מכיוון שכך, רוב ככל ההזמנות מגיעות בטווח של עד 7 ימי עסקים לא כולל יום ההזמנה, כאשר בכל מקרה אנו מתחייבים למשלוח החבילות תוך 14 ימי עסקים לא כולל יום ההזמנה עצמו! (לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וכו’) מרגע ביצוע ההזמנה (להוציא מקומות חריגים אשר שם ההזמנה מגיעה לפי זמני כניסת חברת השליחויות לאותו מקום).

במקרים חריגים בהם קיים חוסר במלאי  / חל עיכוב בהזמנה, אנו משתדלים לעדכן את הלקוח.

משלוחים בארץ שנשלחו ולא נדרשו ע"י הלקוח חוזרים אלינו, לא נישא  באחריות על מוצרים / על פגמים שנתגלו בספרים / במוצרים אשר לא נדרשו ע"י הלקוח וחזרו אלינו בחזרה. באם הלקוח ירצה שנשלח שוב את אותם ספרים אשר לא נדרשו, הוא יאלץ לשאת בעלויות המשלוח שוב.

משלוח שנשלח ולא הגיע ליעדו, ובתוך 3 חודשים מרגע ההזמנה הלקוח לא עדכן אותנו לגביו ולא ציין שהמשלוח לא הגיע, – לא נישא באחריות למשלוח זה.

משלוחים לחו"ל שנשלחו ולא נדרשו ע"י הלקוח חוזרים אלינו, לא נישא  באחריות על מוצרים / על פגמים שנתגלו בספרים / במוצרים אשר לא נדרשו ע"י הלקוח וחזרו אלינו בחזרה. באם הלקוח ירצה שנשלח שוב את אותם ספרים אשר לא נדרשו, הוא יאלץ לשאת בעלויות המשלוח שוב בתוספת דמי ההחזרה אשר חוייבו ע"י הדואר.

לעניין ההבחנה והקביעה של מה נכלל בהגדרה ‘לא נדרשו’,  הכל יעשה ע"פ הגדרת חברת דואר ישראל אשר הגדירה את אותם המוצרים בתור לא נדרשו.

דמי משלוח

1. דמי המשלוח הם כמפורט להלן:

ספרים שמשקלם 501-2000 גרם 20 ₪ בדואר רגיל.

עבור סטים גדולים (מעל 20 ק"ג): חברת שליחויות – שליח עד בית הלקוח – 60 ש"ח.

משלוחים לחו"ל:  העלות תחושב בהתאם למשקל ולאזור הלקוח.

דמי המשלוח ישולמו ע"י הלקוח בנפרד במועד האספקה או במסגרת התשלום בגין המוצר.

2. במכירה בתשלומים רשאי המכון לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון

3. מוסכם כי במקרה של איסוף ע"י הלקוח ממכון שלזינגר לא יגבו מהלקוח דמי משלוח .

שירות לקוחות

1. כל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר לרבות באשר למפרט הטכני של המוצר, מידע על תפעול המוצר, אחריות וכיוצ"ב ניתן לפנות אל נציגים מטעם המכון.

2. לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו, ניתן לפנות אל מכון שלזינגר:

טלפון: 02-5361600

מייל: assia@medethics.org.il נא לציין מס’ טלפון בעת משלוח המייל.

3. נציגי מכון שלזינגר ישמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה, כניסה לאתר והשימוש בו על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

אבטחת מידע פרטיות 

1. המכון נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע.

העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL .

2. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן. במקרים שאינם בשליטתה ואו הנובעים מכוח עליון , החנות לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא , עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

3. המכון מתחייב לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד , ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה.

4. פרטי הלקוח לא יועברו לצד שלישי.

כללי

1. הנהלת חנות הספרים של מכון שלזינגר שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את כללי הרכישה בחנות והתקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי.

מובהר כי לא יעשה שינוי בנהלים תוך כדי ביצוע הליך המכירה.

2. התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד , ואינן מחייבות את חנות הספרים של מכון שלזינגר .

3. חנות הספרים של מכון שלזינגר אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית .

יחד עם זאת חנות הספרים של מכון שלזינגר אינה מתחייבת כי הקישורית (LINK) בכל קישורית תוביל את הגולש לאתר אינטרנט פעיל .

4. חנות הספרים של מכון שלזינגר לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הלקוח ועל חשבונו.

5. הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות

האתר, אלא אם נכתב אחרת.

6. אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה

מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החנות ו/או מי מטעמה .

7. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם המכון.

8. רישומי המחשב של החנות בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

9. נפלה טעות בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את החנות ו/או את הספקים.

תשלומים באתר

דף התשלום באתר מאובטח בתקן pc.

שמחים שבחרתם לקנות אצלנו

***

אזהרה חוזרת : חשוב – נא לקרוא את ההערות לפני השלמת ההזמנה

הזמנות באיסוף עצמי – האיסוף רק בתיאום מראש, ולאחר שעדכנו את הלקוח שההזמנה מוכנה לאיסוף!

על מנת למנוע עגמת נפש, אנא עברו על ההזמנה ווודאו שאין טעויות או שלא הזמנתם מוצר מסויים פעמיים בטעות.

במידה ואתם מעוניינים ביותר מתשלום אחד, יש לבחור את מספר התשלומים הרצוי עם הזנת מספר כרטיס האשראי. 

בתשלום בפייפאל – ניתן לשלם בתשלום אחד בלבד.

בתודה ובברכה, שלכם ובשבילכם

צוות מכון שלזינגר

מה אתם מחפשים?

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.