נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי אברזל, אליהו

אברזל, אליהו. "בדין: התקן אם נחשב מכה" מציאות ורפואה בסדר נשים – אסופת מאמרים (מהדורה שניה), 2011, עמ' 167-168.