נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי בירמן, אדווין

בירמן, אדווין. "הביולוגיה של ההזדקנות" חוברת אסיא לו – הזקנה ביהדות, 1983, עמ' 71-95.
בירמן, אדווין. "הביולוגיה של ההזדקנות" ספר אסיא ו, עמ' 91-100.