נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי באב"ד, דוד מנחם מאניש

בַּאבַ"ד, דָּוִד מְנַחֵם מאָנִישׁ. "לידה במלקחיים – לענין פדיון-הבן" חוברת אסיא ז, 1973, עמ' 24.