נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי רבינזון, יעקב

רבינזון, יעקב, ומרדכי הלפרין. "האם בהרס רירית הרחם יש משום סירוס?" מציאות ורפואה בסדר נשים – אסופת מאמרים (מהדורה שניה), 2011, עמ' 200-214.