נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי אש, אבנר

רייס, רוזמרי, ואבנר אש. "״בן שמונה״ – מקורות קלאסיים לאמונה עממית" חוברת אסיא מה-מו, תשמ"ט, עמ' 112-117.
רייס, רוזמרי, ואבנר אש. "בן שמונה – מקורות קלאסיים לאמונה עממית" ספר אסיא ח, עמ' 315-320.