נגישות

מכון שלזינגר לחקר הרפואה על פי ההלכה

כל מאמרי אברבוך, אליה א

הלפרין, מרדכי, ואחרים. "דו״ח ועדת הבירור להגנה על חולי נפש מאושפזים מפני תקיפה וניצול מיני; מבוא" חוברת אסיא נו, תשנ"ו, עמ' 35-36.
אברבוך, אליה. "Exaggeration on the Road to Progress" JME BOOK I, עמ' 362-366.
שרשבסקי, בן ציון, ואחרים. "Report of the Investigation Committee on Protection of Hospitalized Mental Patients against Sexual Assault and Abuse" JME BOOK I, עמ' 345-351.